Mimořádné situace

Mimořádné situace

Důležitá telefonní čísla

112 – Tísňová linka

150 – Hasiči

155 – Záchranná služba

158 – Policie ČR


Po zaznění sirény
 • OKAMŽITĚ SE UKRYJTE v nejbližší budově;
 • ZAVŘETE OKNA A DVEŘE a utěsněte je improvizovanými prostředky (může se jednat o únik jedů);
 • ZAPNĚTE RÁDIO NEBO TELEVIZI a získávejte další informace.


Obecné zásady chování po varování o vzniku mimořádné události
 • RESPEKTUJTE situaci a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů (rozhlas, televize, místní rozhlas, pokyny velitele zásahu, pokyny zaměstnavatele, a­pod.)
 • NEROZŠIŘUJTE poplašné a neověřené zprávy;
 • VARUJTE ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí;
 • NETELEFONUJTE zbytečně, přetěžujete síť;
 • NEPODCEŇUJTE vzniklou situaci;
 • POMÁHEJTE sousedům, zejména starým a nemocným lidem;
 • UVĚDOMTE SI, že největší hodnotou je lidský život a zdraví, teprve potom záchrana majetku;
 • UPOSLECHNĚTE pokynů pracovníků záchranných složek, orgánů veřejné správy.


Zásady pro opuštění bytu v případě evakuace
 • uhaste otevřený oheň v topidlech
 • vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček)
 • uzavřete přívod vody a plynu
 • ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt
 • nezapomeňte dětem vložit do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou
 • kočky a psy vezměte s sebou v uzavřených schránkách
 • exotická zvířata, která přežijí delší dobu, nechejte doma, zásobte je před odchodem potravou a vodou
 • vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt a dostavte se na určené místo


Evakuační zavazadlo

je osobní zavazadlo evakuované osoby, váha zavazadla by neměla překročit 25kg (u dětí 10 kg), při evakuaci vlastním dopravním prostředkem není váha zavazadla omezena

Obsah evakuačního zavazadla

 • základní trvanlivé potraviny (konzervy, zabalený chléb …), pitná voda
 • jídelní miska, příbor, láhev na vodu, nůž, šití apod.
 • toaletní a hygienické potřeby
 • osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a jiná cenná dokumentace, kniha, hračka pro děti
 • náhradní prádlo, obuv, pláštěnka
 • léky
 • přenosné rádio s rezervními bateriemi, svítilna spací pytel nebo přikrývka
  Prosím čekejte...