ukládám


pondělí 11. 12. 2017

svátek má Dana

Informace z obce

Informace z obceStránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


20. 9. 2013

SDH Vanovice svolává členy na členskou sc hůzi dne 22.9.2013 v 19.30 hod. v místním pohostinství.


6. 9. 2013

SDH Vanovice svolává na neděli 8.9.2013 od 10 hod. brigádu na čištění požární nádrže v Křemílkách.

SDH Vanovice oznamuje občanům, že členové sboru provedou ve čtvrtek 12.9.2013 v 17 hod. sběr železného šrotu. Prosíme občany, aby železný šrot připravili před domy, těžké kusy členové SDH vynesou sami.

 


22. 8. 2013

Obchod MEGI Šebetov zahajuje výkup nadaných jablek 1 kg za1,50 Kč. Výkup se uskuteční v neděli 25.8.2013 od 15 – 17 hod. výkup bude do kontejneru.

 

Oddíl malé kopané Panthers zve všechny na fotbalové utkání svobodní versus ženatí a poté i výběr žen versus výběr mužů z Vanovic, které se koná tuto sobotu, 24.8.2013 od 17 hod. na fotbalovém hřišti ve Vanovicích. Je zajištěno bohaté občerstvení.

 

 

 

Oznamujeme všem, že na OÚ jsou k zakoupení slosovatelné kupony provádané v rámci chystaného 7. ročníku cyklovýletu po obcích našeho mikroregionu. Kupon stojí 30 Kč, slosování proběhne 31.8.2013 v 18hod. v Cetkovicích. Los si může zakoupit každý, kdo by touto cestou chtěl akci podpořit. Slosování proběhne i za vaší neúčasti a případní výherci budou telefonicky informováni.

 

V uplynulých dnech jsme obdrželi posudek záměru zamýšlené stavby bioplynové stanice ve Vanovicích. K nahlédnutí je na OÚ v úředních hodinách nebo na internetové adrese tomcat.cenia.cz/eia/view.jsp pod kódem JMH1061


20. 8. 2013

Oddíl malé kopané Panthers zve všechny na fotbalové utkání svobodní versus ženatí a poté i výběr žen versus výběr mužů z Vanovic, které se koná tuto sobotu, 24.8.2013 od 17 hod. na fotbalovém hřišti ve Vanovicích. Je zajištěno bohaté občerstvení.

 

Oznamujeme všem, že na OÚ jsou k zakoupení slosovatelné kupony provádané v rámci chystaného 7. ročníku cyklovýletu po obcích našeho mikroregionu. Kupon stojí 30 Kč, slosování proběhne 31.8.2013 v 18hod. v Cetkovicích. Los si může zakoupit každý, kdo by touto cestou chtěl akci podpořit. Slosování proběhne i za vaší neúčasti a případní výherci budou telefonicky informováni.


16. 8. 2013

Farní sbor Českobratrské církve evangelické zve všechny na slavnostní benefiční koncert konaný u příležitosti ukončení rekonstrukce věží kostela. KOncert se koná v sobotu 17.8.2013 od 18.hod. v evangelickém kostele ve Vanovicích. Účinkuje paní Naďa Bláhová, soprán, Zuzana Zámečníková, soprán, František Jeřábek, pozoun, Miloslav Krejsa, varhany, Tomáš Jeřábek, varhany, zpěv. Zazní skladby Händela, Charpentiera, Bizeta, Saint-Saense, Dvořáka...

V rámci koncertu proběhne beseda s představiteli firmy provádějící rekonstrukci věží kostela.

--------------

V neděli 18.8.2013 od 8.00 do 18.00 hod. bude ve Vanovicích u hasičské zbrojnice poskytovat své služby pojízdná čistírna peří. Peří čistí na počkání, šije prošívané deky, polštáře i duchny, dodává novou sypkovinu. Opravuje také deštníky a prodává deštníky nové, zhotovuje nové potahy na slunečníky. Brousí nože, nůžky, nůžky na drůbež, nože do masových mlýnků.


5. 8. 2013

Zveme všechny na 7. ročník cyklovýletu. Tentokrát se začíná v Cetkovicích - viz www.okolomalehane.cz


22. 7. 2013

Upozorňujeme na absolutní nedostatek vody ve vodojemech a žádáme obyvatele, aby s vodou nakládali skutečně odpovědně. Připomínáme také zákaz zalévání vodou z vodovodního řadu. Totéž se týká obměny a doplňování vody v zahradních bazénech.


7. 7. 2013

Přijměte pozvání do Vanovic na ojedinělou akci - vyzdvižení 2.věže evangelického kostela pomocí jeřábu. Tím se celá rozsáhlá rekonstrukce kostela chýlí ke svému závěru.

   Těšíme se na setkání s vámi. Posezení i občerstvení před kulturním domem bude zajištěno.

příloha č.1(*.pdf)


3. 7. 2013

Kvůli  akutnímu nedostatku vody v obou obcích žádáme všechny obyvatele o šetření s ní. Připomínám PŘÍSNÝ ZÁKAZ napouštění i dopouštění bazénů, mytí aut i zalévání. V případě, že se situace nezlepší, hrozí řízené odstávky dodávky vody.

 

 

Zítra (ve čtvrtek 4.7.2013 od 15-16 hod. bude na místním hřbitově nabízet své služby kameník pan KOCMAN. Nabízí: zhotovení nových pomníků, žulových schodů a parapetů, broušení starých pomníků, ochranné nátěry proti plísním a mechu, veškeré beronáže a úpravy kolem pomníků, zlacení, stříbření, bílení i černění, pomníkové doplňky.. Telefonní spojení na kameníka je 739 108 106.


2. 7. 2013

Kvůli zhoršené kvalitě vody v Drvalovicích bude provedeno odkalení hlavního vodovodního řadu tamtéž. Doufáme, že se tímto zásahem kvalita vody zlepší. Odkalení proběhne dnes 2.7.2013 od 10.00 do 12.00 hod.

Současně se vydává přísný zákaz napouštění bazénů, zalévání zahrádek a mytí aut ve Vanovicích - a to až do odvolání.


28. 6. 2013

            MUDr. Rula Machačová                                  

 

oznamuje čerpání dovolené

           SRPEN:  od 16.8.2013 - 30.8.2013

           ZÁŘÍ : od  9.9.2013 - 13.9.2013                           

              Sestra v ordinaci přítomna : 7,30 – 10,30

                                          čtvrtek, úterý  -  Boskovice, Lidická 10

                                          pondělí, středa, pátek -  Šebetov     

              Zástup : MUDr. Pavel Doležel - Velké Opatovice

              Dětská pohotovost nemocnice Boskovice

                             po – pá :  17  - 22 hod.      so, ne  :  8  – 20 hod


28. 6. 2013

Myslivecké sdružení Vanovice - Borotín pořádá zítra, tj. v sobotu 29.6.2013 od 14 hod. na borotínském koupališti DĚTSKÝ DEN. Připraveny jsou soutěže a hry pro děti, stejně jako bohaté občerstvení pro všechny.


26. 6. 2013

Za chvíli budou mladí hasiči obcházet obě obce a budou sbírat starý papír.

V pátek končí možnost zaplatit za odvoz TKO částku 550 Kč. Poté bude částka navýšena na dvojnásobek – tedy na 1100 Kč za osobu trvale v obci žijící nebo za rekreační objekt. Povinnosti zaplatit za odvoz TKO nejsou zbaveni ani ty osoby, které jsou hlášeny na ohlašovně a v obci se zdržují.

Dále připomínám těm, kdo mají stanoven splátkový kalendář, že je závazný a je nutno stanovené splátky platit v termínu, jinak pozbývá splátkový kalendář platnosti a na osobu, která splátkový kalendář uzavřela, bude pohlíženo jako na dlužníka.


21. 6. 2013

KV ve spolupráci s MK zve všechny děti do Pohádkového lesa. Sraz je zítra ve 14 hod. u KD ve Vanovicích. Přijďte včas, po 14.30h už do Pohádkového lesa nebude nikdo vpuštěn!! Zajištěno je i bohaté občerstvení včetně opékaných makrel. Vstupné dobrovolné.

FS ČCE zve všechny milovníky hudby na další z benefičních koncertů, který se koná zítra, v sobotu 22.6.2013 od 18 hod. v evangelickém kostele. Zpívá brněnský ekumenický pěvecký sbor. Uslyšíte skladby Heinrich Schutze, Palestriny, J.S.Bacha,Adama Michny z Otradovic, apod. Pěvecký sbor doprovodí barokní housle, viola a cemballo.

V pondělí 24.6. bude poslední příležitost přihlásit se k odběru dřevěných briket. Záloha je 4900 Kč.


19. 6. 2013

Kvůli kritickému nedostatku vody ve vodojemu zakazujeme s okamžitou platností napouštění bazénů a zalévání zahrádek pitnou vodou. Žádáme všechny, aby s vodou šetřili.

Státní veterinární správa vydala mimořádné opatření při výskytu a k zamezení šíření varroásy včel v Jihomoravském kraji. Chovatelům včel nařídila ošetření včelstev neprodleně po posledním odběru medu, nejpozději do 31.července 2013. Zakazuje se ošetřovat včelstva před posledním vytočením medu jinými přípravky, než těmi, jejichž účinnou látkou je kyselina mravenčí. Seznam přípravků a další nařízení jsou k nahlédnutí na úřední desce OÚ.

 

Krajský úřad Jihomoravského kraje zaslal dokumentaci k záměru "Bioplynová stanice Vanovice" - dokumentace je k nahlédnutí na Krajském úřadu JMK, odboru životního prostředí u Mgr. Mirka Smetany v úředních dnech, v jiných dnech po předchozí telefonické domluvě, na OÚ ve Vanovicích nebo na portalu cenia.cz

V sobotu 22. června zve KV ve spolupráci s MK všechny děti do POHÁDKOVÉHO LESA. Sraz je ve 14 hod. u KD ve Vanovicích. Občerstvení zajištěno včetně grilovaných makrel.

V sobotu 22. června od 18 hod. se koná další benefiční koncert vážné hudby. Tentokrát vystoupí ekumenický pěvecký sbor s Brna.


18. 6. 2013

Věnujte prosím pozornost Zpravodaji MVCR Prevence kriminality. Naleznete ho v sekci obecní úřad - životní situace.


14. 6. 2013

Zveme na tradiční koncertík, který si připravily naše děti. Koná se v sále Záložny v neděli 16.6.2013 od 18.00 hod.


14. 6. 2013

V sobotu 15.6.2013 se od 9.00 do 10.00 hod. v KD Vanovice koná ve spolupráci s Diakonií Broumov humanitární sbírka šatstva, pokrývek, ložního prádla, hraček, obuvi - vše v dobrém stavu.


10. 6. 2013

Žádáme, aby si všichni zkontrolovali, zda již splnili svou povinnost a zda zaplatili za vodu za 2012 a za odvoz TKO za 2013. Připomínáme, že letos se za TKO platí 550Kč za každou osobu v obci trvale hlášenou nebo za rekreační objekt. Kdo tuto povinnost nesplnil, může tak učinit do konce června na OÚ. Poté bude účtováno za odvoz TKO 1100 Kč za osobu nebo rekreační objekt.

Zítra a pozítří bude OÚ z důvodu dovolené uzavřen.

Ve středu 12.6. od 17 – 18 hod. a v sobotu od 9 – 10 hod. proběhne v KD Vanovice v rámci spolupráce s Diakonií Broumov humanitární sbírka šatstva, pokrývek, ložního prádla, obuvi, hraček, nádobí apod. Avizovaný sběr na konci června odpadá.

Mudr. Petr LICK oznamuje, že od středy 12.6. do středy 19.6. nebude ordinovat. Ve čtvrtek 13.6. ho v Šebetově zastoupí Mudr. Albert, v pondělí  17.6. a ve středu 19.6. ho v Šebetově od 7.30 – 12.00 hod. zastoupí Mudr. Lick starší. Ostatní dny akutní případy ošetří Mudr. Albert v Benešově.

Ještě stále si na OÚ můžete objednat dřevěné brikety. Při přihlášení se vybírá záloha 4 900 Kč za paletu. Termín dovozu briket bude včas oznámen.


7. 6. 2013

Žádáme všechny, kdo si v úterý 4.6.2013  mezi 11 a 12 hod. dopoledne všimli pohybu tří osob romské národnosti v dolní části obce nebo vozidla, kterým by se mohli pohybovat, ať kontaktují OÚ nebo pana Svatopluka Dračku. V té souvislosti žádáme všechny občany, aby nenechávali odemčené dveře do svých příbytků, aby při odchodu z domu nenechávali otevřená okna a vůbec aby byli velmi obezřetní.

 

FS ČCE Vanovice vás zve na další z benefičních koncertů, který se bude konat zítra, v sobotu 8.6.2013 od 18.00 hod. v evangelickém kostele. Vystoupí mládežnický pěvecký sbor KUDYKAM.

 

Sběr použitého šatstva se na žádost Diakonie Broumov bude konat už příští týden a to ve středu 12.6.2013 od 17 – 18 hod. a v sobotu 15.6. od 9 – 10 hod. v KD Vanovice. Kromě oblečení se sbírají deky, hračky, boty, nádobí. Vše v dobrém stavu.

 

Připomínám zájemcům o brikety, že je možno si je ještě objednat a to v pondělí a ve středu v úředních hodinách. Záloha se vybírá 4 900 Kč za paletu hned při objednávání.Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Vyhledávání

Kontakty

Obec Vanovice

Vanovice 132

679 36 Vanovice

vanovice@vanovice.cz

tel. +420 516 465 621

Starosta obce

Josef Pavlík

+420 607 817 690

starosta@vanovice.cz

Místostarostka obce

Mgr. Lenka Freitingerová

+420 773 055 012

mistostarostka@vanovice.cz

Účetní obce

Lucie Zouharová, DiS.

+420 606 639 580

ucetni@vanovice.cz

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2013 © Mates!ng.cz