ukládám


neděle 19. 11. 2017

svátek má Alžběta

Informace z obce >> Zpravodaj


Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Říjen 2008

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

dnešní slovo bych chtěl převážně věnovat komentáři k našemu poslednímu jednání zastupitelstva, které proběhlo minulý týden v Drválovicích. Hlavně proto, že se opět nikdo z vás, našich občanů nezúčastnil. Bylo důležité z pohledu konstatování, že jsme vlastně měsícem září splnili všechno, co jsme si v minulém roce naplánovali v plánu rozvoje obce na rok 2008 a dalším důležitým bodem byl první výběr akcí na rok 2009. Hlavně stanovení priorit, co můžeme finančně zajistit. Limitujícím kriteriem jsou samozřejmě finance. Jako prioritu č. 1 pro příští r ...

| 10. 10. 2008 | Zbyněk Tajovský | celý článek


Září 2008

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

minulé slovo jsem začínal školáky, kterým začínal druhý měsíc prázdnin a tak toto zahájím rovněž školou. Musím se vrátit k letošnímu 1. září, kdy jsme společně zahájili letošní školní rok 2008/09. Měl jsem velkou radost z nástupu 6 nových žáků do 1.třídy, kteří téměř nahradili odcházejících 8 páťáků v měsíci červnu t.r. Rovněž potěšitelné je, že naše MŠ svými 18 přihlášenými dětmi signalizuje slušné vytížení naší školy. V závěru měsíce září budeme rozhodovat o akcích v obci pro příští rok. Věřím, že podporu dostane i letos odkládané zateplení ce ...

| 9. 9. 2008 | Zbyněk Tajovský | celý článek


Srpen 2008

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

je začátek měsíce srpna a pro naše školáky se prázdniny přehouply do druhé poloviny. Říká se: Je okurková sezóna, kdy se toho moc neděje, je doba dovolených. Není tomu tak ale v našich obcích. Dnes kdy píši tyto řádky, je dokončována parková úprava nového, myslím si, že krásného zákoutí naší obce. Ano jde o nový park s odpočinkovou zónou pod farskou zdí. Zeleň byla obměněna, usazena zde zrekonstruovaná socha J.A.Komenského a zbývá zde ještě osadit lavičky, odpadkový koš a opravenou plakátovací tabuli. Věřím, že si sem najdeme každý cestu a ocení ...

| 11. 8. 2008 | celý článek


Červenec 2008

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

je začátek měsíce července, který je zejména pro naše děti, ale i pedagogický sbor obdobím prázdnin. Nemohu tedy dnes začít ničím jiným, než slavnostním zakončením uplynulého školního roku, který jsme již tradičně uspořádali v pátek 27. června v sále na Záložně. Děti nám předvedly svůj kulturní program, obdržely vysvědčení a ti nejlepší z každé třídy, malou knižní odměnu od obce. Tradičně jsme nezapomněli ani na odcházející páťáky, tentokrát jich bylo 8. Na rozloučenou s naší školou, obdržel každý 5.000,- Kč. Je to vždy smutné loučení pro všechn ...

| 9. 7. 2008 | celý článek


Červen 2008

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

abych se zase nechlubil, jak mě v minulých dnech jeden anonym vyčetl, začnu jen hodnocením, co se v obci v uplynulém období dělo na poli kultury a investičních akcí.

Po roce opět do naší obce zavítal divadelní ochotnický soubor z Městečka Trnávky. Tentokrát byla na programu klasika od Jana Drdy – Dalskabáty, hříšná ves, aneb zapomenutý čert. Představení jsme směřovali na 1. červen, na Mezinárodní den dětí, které také měly vstup zdarma. Pohádka měla u přítomných asi 70 diváků zasloužený úspěch. V rámci této aktivity připravujeme ještě na září ...

| 11. 6. 2008 | Zbyněk Tajovský | celý článek


Květen 2008

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

i když jsem se v posledních reakcích na můj úvodník dozvěděl, že se stále jen vychvalujeme, že jsem málo kritický, já tento názor plně nesdílím. Jen ten kdo pro obec nic nikdy neudělal a nedělá, dokáže takto shazovat práci nejen zastupitelstva, ale i spousty poctivých spoluobčanů, členů zájmových organizací, ale i dalších, které dobré jméno obce zajímá.

Proto nemohu dnes opět nezačít velkou radostí, kterou pro nás v minulých dnech bylo přivítání 7 občánků z obou našich obcí do řad občanů Vanovic a Drválovic. Krásná obecní slavnost, tentokrát ...

| 13. 5. 2008 | Zbyněk Tajovský | celý článek


Duben 2008

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

moje dnešní krátké ohlédnutí za tím co v obci v uplynulém období proběhlo a k tomu co nás v nejbližším období čeká, bych chtěl začít pohledem na největší investici v obci, což je výstavba inženýrských sítí v Drválovicích. Po kontrolním dnu lze konstatovat, že termíny stanovené ve smlouvě budou dodrženy, a že sítě budou do konce měsíce června dostavěny. V současné době je dokončena kanalizace až po silnici, provedeno prodloužení vodovodu a plynovodu a zahájeno budování komunikace. Souběžně s těmito akcemi probíhá i výměna 160 m stávajícího litino ...

| 18. 4. 2008 | Zbyněk Tajovský | celý článek


Březen 2008

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

mé poslední slovo bylo velice krátké, vzhledem k nedostatku prostoru ve Zpravodaji. Dnes se tedy vrátím k původnímu rozsahu a podání několika komentářů k dění v naší obci v uplynulém období. Ještě jednou větou bych se vrátil k vykradené škole, kde již byla vyčíslena škoda způsobená zloději. Jde o částku 150 tis Kč, z nichž sice převážnou část uhradí pojišťovna, ale škody v mysli učitelů, žáků a i nás jsou nenapravitelné. Přesto nás oprava bude stát asi 50 tis Kč. A nyní k našemu poslednímu jednání zastupitelstva v Drválovicích. Z věcí, které vás ...

| 18. 3. 2008 | Tajda | celý článek


Únor 2008

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

vzhledem k rozsahu úkolů na jednání zastupitelstva, bude mé dnešní slovo stručné. Podstatně záležitosti obce se dozvíte ve zprávách z radnice.

Můj krátký prostor využiji tedy jen ke zhodnocení 2. obecního plesu, který se konal v sobotu 2. února v KD. I když účast byla průměrná, myslím, že jsme programem, občerstvením i vytvořeným prostředím, přispěli k dobré náladě všech účastníků. Chtěl bych tedy alespoň touto cestou poděkovat všem sponzorům, nejen z naší obce, všem zastupitelům za přípravu, organizaci a zajištění tomboly, Zahradnictví Kohou ...

| 19. 2. 2008 | Tajda | celý článek


Prosinec 2007 - Leden 2008

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

ač to není mým zvykem, tentokrát začnu od konce, ještě plný dojmů ze sobotního vánočního koncertu v našem kulturním domě. Téměř ve dvou hodinovém kulturním programu, výhradně naší obecní produkce, se před více jak sto členným publikem představili jednak žáci Základní a mateřské školy Vanovice a nesmělo chybět ani vánočně pojaté vystoupení našeho pěveckého sboru Vlastimil. Chtěl bych i touto cestou poděkovat všem účinkujícím a jejich vedoucím, učitelkám naší školy p. Cikánkové, Klevetové, Čížkové, Vašíčkové a Zacharové, jakož i panu dirigentu Vla ...

| 17. 12. 2007 | Tajda | celý článekStránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Vyhledávání

Kontakty

Obec Vanovice

Vanovice 132

679 36 Vanovice

vanovice@vanovice.cz

tel. +420 516 465 621

Starosta obce

Josef Pavlík

+420 607 817 690

starosta@vanovice.cz

Místostarostka obce

Mgr. Lenka Freitingerová

+420 773 055 012

mistostarostka@vanovice.cz

Účetní obce

Lucie Zouharová, DiS.

+420 606 639 580

ucetni@vanovice.cz

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2013 © Mates!ng.cz