ukládám


pátek 20. 10. 2017

svátek má Vendelín

Informace z obce

Informace z obceStránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


26. 11. 2013

 

Dnes byla na chodbě Obecního úřadu ve Vanovicích nainstalována soutěžní fotografická výstava nazvaná PODZIMNÍ SYMFONIE.

Soutěž je rozdělena do 2 kategorií:      

  kategorie A: DĚTI A MLÁDEŽ

 kategorie  B: DOSPĚLÍ.

 

Na okně v přízemí Obecního úřadu naleznete hlasovací lístky, na kterých můžete označit 3 fotografie v dětské kategorii a 3 v kategorii dospělých. Vyplněné hlasovací lístky odevzdávejte do schránky OÚ na dveřích do budovy. Hlasování bude ukončeno v sobotu 30.11.2013 v 16.45 hod. Na později odevzdané hlasy nebude brán zřetel.

Fotografie si také můžete nejprve v klidu prohlédnout na webových stránkách obce Vanovice, poté můžete přijít na OÚ hlasovat.

 

Kulturní výbor zve všechny děti na ČTENÍ PRO DĚTI, které se koná tento pátek, 29.11.2013 od 16 – 17 hod. v knihovně ve Vanovicích. Čtení bude spojeno s „vařečkováním“.

 

Kulturní výbor vás všechny zve na ADVENTNÍ KONCERTÍK, který se koná v sobotu 30.11.2013 od 17hod. Od 16.30h – 17h proběhne prodejní výstava výrobků vyrobených během vánočních dílniček. Během adventního koncertíku budou vylosováni výherci soutěží v Dětském okénku a také bude vyhodnocena fotografická soutěž pořádaná místní knihovnou.

 


22. 11. 2013

Dnes, v pátek 22.11.2013, bude knihovna ve Vanovicích ze zdravotních důvodů uzavřena.

 

Kulturní výbor zve všechny děti i jejich rodiče na poslední vánoční dílničku, která se koná zítra, v sobotu 23.11.2013 od 15. hod. v sále Záložny.

 

V pondělí 25.11.2013 bude obecní úřad z důvodu školení uzavřen.


18. 11. 2013

Zítra a pozítří se bude ve Vanovicích odečítat stav vodoměrů. V Drvalovicích bude stav vodoměrů odečítán během čtvrtka 21.11.2013.


15. 11. 2013

Přijměte pozvání k účasti na vánočních dílničkách. (viz příloha)

příloha č.1(*.pdf)


8. 11. 2013

Vodovodní přivaděč a další investice obce v roce 2013 v našich obcích

Rok 2013 se pomalu blíží ke svému závěru a tak si myslím, že je dobré si připommenout, co se v rámci rozvoje našich obcí podařilo kromě kultury, sportu a volnočasových aktivit v našich obcích letos zbudovat.

S využitím dotace z MAS Partnerství venkova bylo provedeno zateplení stropu a výměna oken v budově hasičárny v Drvalovicích, tato byla před volbami i vymalována. Náklady na realizaci ve výši 140 tis Kč pokryla z 80% výše uvedená dotace a 20 % zaplatila obec ze svého rozpočtu. Další významnou akcí v Drvalovicích bylo zbudováníí nové komunikace z Chaloupek k nové komunikaci u stavebních pozemků, která zvláště v zimě zjednoduší výjezdy vozidel z dolní části obce. Pozemky jsou již všechny prodány a na většině probíhá nová výstavba. Ta se rozšířila i na protější stavební parcely, takže předpokládáme, že zde bude dokončeno nejméně 12 nových domků.

Ve Vanovicích musím připomenout komplexní rekonstrukci vnitřních rozvodů vody a vnitřní kanalizace včetně výměny dlažeb a obkladů v MŠ a ZŠ Vanovice. Investici ve výši 450 tis Kč nám pomohla překlenout dotace od Jm kraje ve výši 200 tis Kč. Díky dotaci se nám podařilo uvolnit finanční prostředky na tolik očekávané nové dětské hřiště u kulturního domu, jehož náklady v výši 470 tis Kč šly celé z rozpočtu obce.

Z těchto akcí bude zveřejněna v příštích dnech fotodokumentace. A nyní k nejdůležitější a největší akci tohoto volebního období. Tou je bezesporu výstavba vodovodního přivaděče z páteřního vodovodu Vel. Opatovice - Boskovice, na který je již napojena převážná část obcí našeho regionu Malá Haná.

Ve fotogalerii bude zveřejňována průběžná fotodokumentace z výstavby, která byla zahájena vybranou firmou H3 IS Blansko dne 10.10. 2013. Díky výběrovému řízení se podařilo snížit rozpočtované náklady na méně než 50 % ceny a ta činí 1 mil 750 tis Kč. Na životně důležitou akci, která zajistí dlouhodobý rozvoj obou našich obcí se podařilo získat v letošním roce dotaci z Jm kraje ve výši 300 tis Kč a o stejnou částku se pokusíme požádat i na začátku roku 2014. Termín ukončení stavby je květen 2014, takže se definitivně vyhneme v letním období omezování v zásobování vodou a také Drvalovice budou mít stejnou kvalitu vody jako Vanovice. Můj apel na drvalovské občany je, aby vodu začali všichni normálně odebírat, aby nezůstvávala v potrubí dlouho stát a neznehodnocovala se.

Jelikož jsme se po měsíci prací dostali výrazně za polovinu trasy, věřím, že naše největší investiční akce v tomto volebním období bude k Vaší spokojenosti v termínu dokončena. Je to nutné pro současnost i budoucnost rozvoje našich obcí.

Určitě ve výčtu nemohu zapomenout na velkolepou rekonstrukci věží evangelického kostela, na kterou obec přispěla darem 100 tis Kč, a  kromě krajských prostředků byla poskytnuta i největší dotace z MAS Partnerství venkova ve výši téměř 1 mil Kč. Velkou pomocí byly i finance získané formou sbírek a darú i od vás našich občanů.

Petr Dvořáček - starosta


7. 11. 2013

TJ Sokol Vanovice upřesňuje termíny a časy pátečních cvičení v KD:

Cvičení pro děti proběhne poprvé v pátek 8.11.2013 od 17 hodin,

Cvičení na gymballech bude zahájeno v pátek 15.11.2013 od 18 hodin,

Dance Fitness pokračuje ve změněném čase a to od 19 hodin.

 

 

KV Vanovice zve na divadelní představení, které se koná v sobotu 9.11. od 18 hod. v KD ve Vanovicích. Divadelní společnost Knínice uvede komedii Carla Goldoniho SLUHA DVOU PÁNŮ. Vstupné dobrovolné.


4. 11. 2013

= OU Vanovice ve spolupráci s MAS Partnerství venkova vás zvou na veřejné projednávání přípravy Strategie rozvoje mikroregionu Malá Haná a Integrované strategie území MAS Partnerství venkova dna 5.11.2013 od 18 hod. v zasedací místnosti OÚ ve Vanovicích.

Program: 1. seznámení se s procesem přípravy a zpracování strategií a dosavadními výsledky

                   - prezentace výsledků dotazníkového šetření

                   - výstupy z dosavadní přípravy strategií

                2. sběr podnětů pro další rozvoj území obce, mikroregionu i MAS v období 2014 - 2020

Budeme společně hledat odpově|ď zejména na otázky:

- silné stránky naší obce/regionu - v čem vynikáme?

- slabiny naší obce/regionu - co je potřeba zlepšít?

- příležitosti pro rozvoj naší obce/regionu - jaké vnější pozitivní vlivy na nás působí?

- ohrožení pro rozvoj naší obce/regionu - jakým vnějším negativním vlivům čelíme?

- co jsme dosud zanedbávali, přestože by to pro nás mohlo být v budoucnu přínosté?

- jak by měla naše obec a její okolí vypadat v roce 2020? a jak by se toho stavu dalo dosáhnout?

Právě nyní máte možnost ovlivnit směr rozvoje obce pro následující dotační období - přijďte nám říct svůj názor a ukázat, že vám na rozvoji naší obce záleží.

=  Zveme vás na divadelní představení, které se koná v sobotu 9.11.2013 od 18 hod. Divadelní společnost Knínice uvede komedii Carla Goldoniho Sluha dvou pánů. Vstupné dobrovolné.

 

                     


26. 10. 2013

Výsledky předčasných voleb do Poslanecké sněmovny České republiky: viz příloha

 

Přijměte pozvání na výstavu, kterou při příležitosti 95. výročí vzniku Československa pořádá obec Vanovice ve spolupráci s kulturním výborem obce. Vernisáž výstavy s názvem: Československá papírová platidla od vzniku republiky po současnost se koná zítra, v neděli 27.10.2013 od 15 hod. v KD ve Vanovicích.

 

V pondělí 28.102013 se koná lampionový průvod. Vychází se jako obvykle v 17.30 hod. od spodní zastávky ve Vanovicích a od obchodu v Drvalovicích. Po krátkém vzpomínkovém aktu u pomníku J.A.Komenského bude příležitost posedět v KD, kde členové SDH Vanovice připravují občerstvení.

 

V těchto dnech slaví manželé Vladimír a Marta Čejkovi zlatou svatbu. Přejeme jim mnoho zdraví, radosti a ještě řadu let společného života.

 

Upozorňujeme občany, že příští týden bude mít OÚ z důvodu čerpání dovolené otevřeno pouze ve středu odpoledne od 13 – 17 hod. a ve čtvrtek v úředních hodinách starosty.

příloha č.2(*.pdf)


22. 10. 2013

zítra 23.10 a v neděli 27.10. se v Šebetově u zámeckého parku budou vykupovat padaná jablka a to od 15 - 17 hod. 1 kdg za 1,70 Kč. V neděli 27.10.2013 je poslední výkup jablek i poslední příjem jablek do pálenice na společný kvas.

 

Oznamujeme, že lampionový průvod se nekoná ve čtvrtek, jak uváděla některá periodika, ale v pondělí 28.10.2013.

 

Obec Vanovice ve spolupráci s kulturním výborem vás zve v rámci oslav 95. výročí vzniku Československa na výstavu papírových platidel od počátku republiky až do současnoti. Vernišáž se koná v neděli 27.10.2013 od 15 hod v KD ve Vanovicích. Výstava bude trvat do 18. hod.


15. 10. 2013

TJ Sokol Vanovice si Vás dovoluje pozvat na páteční cvičení do kulturního domu. Od 18. října bude probíhat Dance Fitness s Romanem Gonšorem a to od 18h. Dále se připravuje cvičení pro děti a zdravotní cvičení na gymballech se zahájením pravděpodobně od 8. listopadu, přesný termín a časy cvičení budou ještě zveřejněny.


14. 10. 2013

výlov cetkovského rybníka

příloha č.3(*.pdf)


11. 10. 2013

Knihovna Vanovice oznamuje, že bude dnes (11.10.2013) mimořádně zavřena. Otevřeno bude opět za týden v pátek 18.10.2013.

Farní sbor ČCE Vanovice vás zve na poslední z benefičních koncertů, který se koná zítra, v sobotu 12.10.2013 od 18 hod. v evangelickém kostele. Vystoupí MUDr. Rula Machačová a její hosté. Výtěžek bude věnován na dofinancování opravy věží kostela.

Agrospol a.d. Knínice oznamuje majitelům naturální řepy, že výběr je nutno provést do 15.10.2013.

Žádáme občany, kteří by měli i přes pokročilou dobu zájem o zprostředkování kominických prací, ať se během pondělka přihlásí na OÚ ve Vanovicích buď osobně nebo na tel. čísle 576 465 621.

Na úřední desce je vyvěšeno Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.

Připomínáme dětem, že se do 20.10.2013 můžou zapojit do řešení kvízu z Dětského okénka ve Zpravodaji. Stejně tak připomínáme fotografům fotografickou soutěž vypsanou naší knihovnou.


8. 10. 2013

Zdravotní středisko Šebetov oznamuje, že v pátek 11.10.2013 budou z technických důvodů uzavřeny všechny ordinace včetně lékárny.

Akutní případy ale ošetří MUDr. Lick.

V sobotu 12.10.2013 se od 18 hod. koná poslední z benefičních koncertů v evangelickém kostele. Tentokrát jej připravila MUDr. Rula Machačová se svými hosty. I tentokrát bude výtěžek věnován na opravu věží kostela.


20. 9. 2013

Svoz nebezpečného odpadu se koná v úterý 24.9.2013 od 16.45 - 17.00 hod. u obchodu v Drvalovicích a od 17.15 hod. do 17.45 hod. u KD ve Vanovicích.


20. 9. 2013

SDH Vanovice svolává členy na členskou sc hůzi dne 22.9.2013 v 19.30 hod. v místním pohostinství.


6. 9. 2013

SDH Vanovice svolává na neděli 8.9.2013 od 10 hod. brigádu na čištění požární nádrže v Křemílkách.

SDH Vanovice oznamuje občanům, že členové sboru provedou ve čtvrtek 12.9.2013 v 17 hod. sběr železného šrotu. Prosíme občany, aby železný šrot připravili před domy, těžké kusy členové SDH vynesou sami.

 


22. 8. 2013

Obchod MEGI Šebetov zahajuje výkup nadaných jablek 1 kg za1,50 Kč. Výkup se uskuteční v neděli 25.8.2013 od 15 – 17 hod. výkup bude do kontejneru.

 

Oddíl malé kopané Panthers zve všechny na fotbalové utkání svobodní versus ženatí a poté i výběr žen versus výběr mužů z Vanovic, které se koná tuto sobotu, 24.8.2013 od 17 hod. na fotbalovém hřišti ve Vanovicích. Je zajištěno bohaté občerstvení.

 

 

 

Oznamujeme všem, že na OÚ jsou k zakoupení slosovatelné kupony provádané v rámci chystaného 7. ročníku cyklovýletu po obcích našeho mikroregionu. Kupon stojí 30 Kč, slosování proběhne 31.8.2013 v 18hod. v Cetkovicích. Los si může zakoupit každý, kdo by touto cestou chtěl akci podpořit. Slosování proběhne i za vaší neúčasti a případní výherci budou telefonicky informováni.

 

V uplynulých dnech jsme obdrželi posudek záměru zamýšlené stavby bioplynové stanice ve Vanovicích. K nahlédnutí je na OÚ v úředních hodinách nebo na internetové adrese tomcat.cenia.cz/eia/view.jsp pod kódem JMH1061


20. 8. 2013

Oddíl malé kopané Panthers zve všechny na fotbalové utkání svobodní versus ženatí a poté i výběr žen versus výběr mužů z Vanovic, které se koná tuto sobotu, 24.8.2013 od 17 hod. na fotbalovém hřišti ve Vanovicích. Je zajištěno bohaté občerstvení.

 

Oznamujeme všem, že na OÚ jsou k zakoupení slosovatelné kupony provádané v rámci chystaného 7. ročníku cyklovýletu po obcích našeho mikroregionu. Kupon stojí 30 Kč, slosování proběhne 31.8.2013 v 18hod. v Cetkovicích. Los si může zakoupit každý, kdo by touto cestou chtěl akci podpořit. Slosování proběhne i za vaší neúčasti a případní výherci budou telefonicky informováni.


16. 8. 2013

Farní sbor Českobratrské církve evangelické zve všechny na slavnostní benefiční koncert konaný u příležitosti ukončení rekonstrukce věží kostela. KOncert se koná v sobotu 17.8.2013 od 18.hod. v evangelickém kostele ve Vanovicích. Účinkuje paní Naďa Bláhová, soprán, Zuzana Zámečníková, soprán, František Jeřábek, pozoun, Miloslav Krejsa, varhany, Tomáš Jeřábek, varhany, zpěv. Zazní skladby Händela, Charpentiera, Bizeta, Saint-Saense, Dvořáka...

V rámci koncertu proběhne beseda s představiteli firmy provádějící rekonstrukci věží kostela.

--------------

V neděli 18.8.2013 od 8.00 do 18.00 hod. bude ve Vanovicích u hasičské zbrojnice poskytovat své služby pojízdná čistírna peří. Peří čistí na počkání, šije prošívané deky, polštáře i duchny, dodává novou sypkovinu. Opravuje také deštníky a prodává deštníky nové, zhotovuje nové potahy na slunečníky. Brousí nože, nůžky, nůžky na drůbež, nože do masových mlýnků.


5. 8. 2013

Zveme všechny na 7. ročník cyklovýletu. Tentokrát se začíná v Cetkovicích - viz www.okolomalehane.czStránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Vyhledávání

Kontakty

Obec Vanovice

Vanovice 132

679 36 Vanovice

vanovice@vanovice.cz

tel. +420 516 465 621

Starosta obce

Josef Pavlík

+420 607 817 690

starosta@vanovice.cz

Místostarostka obce

Mgr. Lenka Freitingerová

+420 773 055 012

mistostarostka@vanovice.cz

Účetní obce

Lucie Zouharová, DiS.

+420 606 639 580

ucetni@vanovice.cz

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2013 © Mates!ng.cz