ukládám


čtvrtek 27. 04. 2017

svátek má Jaroslav

Obecní úřad >> Rozpočty

ROZPOČET_2016

Rozpočet 2016

| 6. 1. 2016 | místostarostka | celý článek


Rozpočet_2015

Rozpočet 2015

| 9. 2. 2015 | místostarostka | celý článek


Rozpočet 2014

Rozpočet 2014

| 3. 2. 2014 | místostarostka
Rozpočet 2013

Rozpočet obce 2013

| 2. 4. 2013
Rozpočet 2012

Rozpočet_2012

| 9. 5. 2012
Rozpočet 2011

Rozpočet_2011

| 21. 12. 2011
Rozpočet 2010

rozpocet2010

| 15. 6. 2010
Rozpočet 2009

Rozpočet 2009

| 15. 6. 2010 | celý článek


Rozpočet 2008

Rozpočet 2008

| 15. 6. 2010 | celý článek


Rozpočet pro rok 2007

Rozpočtové příjmy
OdpaPoložkaPopisČástka
0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti 700 000,--
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 316 500,--
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 45 000,--
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 865 000,--
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 400 000,--
0000 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 197 800,--
0000 1341 Poplatek ze psů 5 200,--
0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 000,--
0000 1361 Správní poplatky 2 000,--
0000 1511 Daň z nemovitostí 580 000,--
0000 4112 Neinvestiční přijaté dotace ze SR 68 500,--
4 181 000,--
OdpaPoložkaPopisČástka
1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků z lesa 50 000,--
2122 2111 Sběr a zpracování druhotných surovin 10 000,--
2310 2111 Pitná voda – příjmy z poskytování služeb a výrobků 350 000,--
3341 2111 Rozhlas a televize – příjmy z poskytování služeb 500,--
3349 2111 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3.000,--
3412 2132 Sportovní zařízení v majetku obce – příjmy z pronájmu 20 000,--
3613 2132 Nebytové hospodářství – příjmy z pronájmu 20 000,--
3632 2139 Pohřebnictví – příjmy z pronájmu 50 000,--
3639 2111 Komunální služby a územní rozvoj - příjmy z pronájmu 25 000,--
3639 3111 Komunální služby a územní rozvoj - prodej pozemků 500 000,--
3639 2111 Komunální služby a územní rozvoj – příjmy ze služeb 3 000,--
6171 2111 Činnost místní správy – poskytování služeb a výrobků 1.000,--
6171 2112 Činnost místní správy – příjmy z prodeje zboží 500,--
6310 2141 Obecné příjmy – příjmy z úroků 8.000,--
6310 2142 Obecné příjmy – z podílů na zisku a dividend 18.000,--
1 059 000,--
PoložkaPopisČástka
8115 Změna stavu krátk. prostř. na bank. účtech 900 000,--
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 5 500 000,--
Příjmy celkem: 11 640 000,--Rozpočtové výdaje
OdpaPopisČástka
1031 Pěstební činnost 50 000,--
1036 Správa v lesním hospodářství 30 000,--
2212 Silnice 564 000,--
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 000,--
2310 Pitná voda 460 100,--
2321 Odvádění a čištění odpadních vod 50 000,--
3113 Základní školy – dotace,dojíždějící žáci, opravy budovy 921 000,--
3314 Činnosti knihovnické 31.000,--
3319 Ostatní záležitosti kultury 63 000,--
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního povědomí 11 000,--
3392 Zájmová činnost v kultuře 1 400 000,--
3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků 50 000,--
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 25 000,--
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 4 000,--
3421 Využití volného času dětí a mládeže 30 000,--
3631 Veřejné osvětlení 46 000,--
3632 Pohřebnictví 42 000,--
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 5 600 000,--
3639 Komunální služby a územní rozvoj 16 000,--
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 15 000,--
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 190 000,--
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 65 000,--
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 397 000,--
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 34 000,--
6112 Zastupitelstva obcí 718 900,--
6171 Činnost místní správy + Mikroregion, Obnova venkova 797 600,--
6310 Obecné výdaje z finančních operací 16 000,--
6320 Pojištění 5 000,--
6402 Finanční vypořádání minulých let 7 400,--
Výdaje celkem: 11 640 000,--Ve Vanovicích 2.3.2007

Zpracoval: Dvořáček Petr, Tajovský Zbyněk, Rozbořilová Šárka

| 1. 1. 2007
Vyhledávání

Kontakty

Obec Vanovice

Vanovice 132

679 36 Vanovice

vanovice@vanovice.cz

tel. +420 516 465 621

Starosta obce

Josef Pavlík

+420 607 817 690

starosta@vanovice.cz

Místostarostka obce

Mgr. Lenka Freitingerová

+420 773 055 012

mistostarostka@vanovice.cz

Účetní obce

Lucie Zouharová, DiS.

+420 606 639 580

ucetni@vanovice.cz

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2013 © Mates!ng.cz